Hur stora är hälsoklyftorna i svenska arbetslivet? 
 
En intressant Vi har tagit fram filmen nedan för att visa behovet av att utveckla hälsa för ett hållbart arbetsliv och framgångsrika verksamheter även imorgon. 
Arbetsplatsen är en, till stora delar outnyttjad, arena för att utveckla hälsa. Det är inte bara en fråga om folkhälsa. Det är verksamhetskritiskt för arbetsgivare att integrera medarbetarnas hälsa i arbetsmiljöarbetet.
 Se filmen här!
 https://mailchi.mp/hpihealth/7t0y0rwg27-16847271?e=e21d504bfd

Källa: https://www.hpi.se/forskning-och-aktuellt/