Livsstileriet representeras av

mig Ulrika Nordin hälsovägledare och integrationspedagog. Jag har många års erfarenhet av hälsovägledning både i mitt egna företag och som anställd. Jag har haft förmånen att arbeta på olika företag, inom olika verksamheter och med olika grupper.  

Mitt mål som hälsovägledare:
är att öka kunskapen om vår möjlighet att påverka vår hälsa, inspirera, motivera och vägleda varje unik kund att hitta sitt sätt för hälsa, välmående och hållbarhet.     

Kunder och samarbetspartner: 
Några av de arbetsplatser som jag verkat på eller samarbetar med:
·       Matforsskola 
·       CSN-Centrala studiestödsnämndens huvudkontor i Sundsvall.  
·       Fermgruppen AB
·       Moove
·       B.Å.B bygg
·       Sogeti
·       Nordea
·       Försäkringskassan
·       Livsstilskompetens
·       Arbetsförmedlingen