Hälsoekonomi

  • För dig som enskild:

Att investera i sin egna hälsa vet vi ger ökat välmående, energi, ork, mindre stress och mer glädje. Det kan också påverka ekonomin genom ökad effektivitet, minskad sjukfrånvaro eller förebggande av sjukdom.    
 

  • För företag och arbetsplatser:

Vi vet idag att friska medarbetare är mer produktiva, stresståligare, trivs bättre, är hållbara och har mindre sjukfrånvaro. Att arbeta strategiskt med hälsofrämjande aktiviteter ger därför stora ekonomiska vinster. 

Underhåll av medarbetarna borde vara lika självklart som underhåll av annan utrustning i verksamheten. 

Investering i hälsa är en vinst!