Hälsokartläggning

  • För dig som enskild:

Hälsa handlar om helhet och balans. En kartläggning av din hälsa och livsstilsvanor genom en hälsoprofil visar ditt nuläge, du får en tydlig bild av varför du mår som du mår, vilka goda vanor du redan har och vart du har ditt förbättringsbehov. Genom kartläggning kan vi också utvärdera dina förändringar, följa dina framsteg och resultat.  

 

  • För företag och arbetsplatser:

Att kartlägga hälsostatusen genom hälsoprofiler på arbetsplatsen visar vilka hälsoinsatser som är passande och lönsamma att investera i för just Er. Resultatet följs sen upp med nya mätningar som gör det lätt att följa resultaten och utvärdera de olika insatserna. 

Vi har valt att göra kartläggningar genom HPI - Health profile institute som med över 40 års erfarenhet av forskning och utveckling är branschledande inom hälsoutveckling, och erbjuder evidensbaserade metoder och innovativa IT-tjänster som motiverar människor till livsstilsförändring. Titta gärna in på HPIs hemsida: https://www.hpihealth.se/om-oss/ 
 

Om vi inte vet vart vi ska
är det lätt att hamna någon annanstans!