Hälsokartläggning

  • För dig som enskild:

Hälsa handlar om helhet och balans. En kartläggning av din hälsa och livsstilsvanor visar ditt nuläge, vilka goda vanor du redan har och vart du har ditt förbättringsbehov. Genom kartläggning kan vi också utvärdera dina förändringar, följa dina framsteg och resultat.  
 

  • För företag och arbetsplatser:

Genom att kartlägga hälsostatusen på arbetsplatsen ser vi vilka hälsoinsatser som är passande och lönsamma att investera i för just Er. Resultatet följs sen upp med nya mätningar som gör det lätt att följa resultaten och utvärdera de olika insatserna. 

Om vi inte vet vart vi ska är det lätt att hamna någon annanstans!