Hälsoprofil & vägledning


Du kanske känner att något inte är som det ska, har låg energi, trött, stressad, nedstämd, problem med vikten eller är ofta förkyld och hängig. Kanske har du varit till sjukvården som inte kunna diagnostiserat något.  

Ofta kan det bero på att vi inte tillgodoser kroppen med det den behöver. Det finns grundläggande behov som kroppen har för att den ska fungera optimalt och hålla sig frisk. Med vår väsenligt förändrade livsmiljö så får vi inte dessa behov tillgodosedda natuligt i vardagen utan behöver själv hitta passande vanor och rutiner för detta. Små bra förändringar av våra vardagliga val kan gör stordåd för hälsan. 

Hälsoprofil 
Genom att göra en hälsoprofil så får du en heltäckande bild av din hälsa och en insikt om var du har dina förbättringsområden. Upp till 70-80 procent av de sjukdomar vi får beror på vår livsstil. Det betyder att vi har så stor möjlighet att påverka vår hälsa!

”Hälsoprofil grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet och identifierar faktorer som individen kan påverka för att generera högsta möjliga hälsovinst.”Erik Hemmingsson, PhD, Med Dr och Docent på GIH.  Läs mer om hälsoprofil på Hälsoprofilinstitutets hemsida: www.hpihealth.se 

Pris: 1500 kr 90 min 

Individuell hälsovägledning
Att ändra sina livsstilsvanor är inte enkelt så här finns ingen quick fix. Det gäller att ta små steg och låta det ta sin tid. Här finns vi med dig hela vägen, vi är din personliga hälsovägledare. 
Vi stöttar, vägleder och följer upp dig individuellt till en god hälsa och ökat välmående utifrån dina behov, mål och förutsättningar eller motivation från hälsoprofilen om du har gjort en sådan.  

Pris: 750 kr 60 min 

Uppföljande konditionstest
Passar att göra mellan två hälsoprofiltester för att se utvecklingen och bibehålla motivationen om du har lagt till mer rörelse i din vardag. 

Pris: 400 kr 30 min

Vi är alla unika och kan därför inte jämföra oss med varandra!