Hälsovägledning


Du kanske känner att något inte är som det ska, har låg energi, trött, stressad, nedstämd, problem med vikten eller är ofta förkyld och hängig. Kanske har du varit till sjukvården som inte kunna diagnostiserat något.  

Ofta kan det bero på att vi inte tillgodoser kroppen med det den behöver. Det finns grundläggande behov som kroppen har för att den ska fungera optimalt och hålla sig frisk. Med vår väsenligt förändrade livsmiljö så får vi inte dessa behov tillgodosedda natuligt i vardagen utan behöver själv hitta passande vanor och rutiner för detta. Små bra förändringar av våra vardagliga val kan gör stordåd för hälsan. 

Vi hjälper dig vid individuella vägledningsmöten att kartlägga vart du har dina förbättringsmöjligheter och sen stöttar och vägleder vi dig till dina uppsatta mål för en god hälsa. 

Vi är alla unika och kan därför inte jämföra oss med varandra!